CHO CHO PERFORMANCE (TEST 1)

ความสามารถในการเก็บรักษาความสดของผักและผลไม้


*ทำการทดสอบและประเมินผลโดย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทโตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tested and evaluated by Tokyo Ink (Thailand) Co., Ltd.

CHO CHO PERFORMANCE (TEST 2)

ความสามารถในการเก็บรักษาความสดของผักและผลไม้


*ทำการทดสอบและประเมินผลโดย ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บริษัทโตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด

Tested and evaluated by Tokyo Ink (Thailand) Co., Ltd.

CHO CHO ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารภายใต้การคิดค้นและการผลิตของบริษัทโตเกียว อิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและพัฒนาสารเติมแต่งในงานพลาสติก

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ CHO CHO มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเก็บรักษาคุณภาพของทรัพยากรอาหารให้ยาวนานที่สุด เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาปริมาณขยะอาหาร ลดต้นทุนในการประกอบการของธุรกิจอาหาร ลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของคนรุ่นใหม่ รวมไปถึงช่วยลดต้นทุนการขนส่งของธุรกิจการเกษตร

เทคโนโลยีการปรับสมดุลอากาศอัตโนมัติภายในถุงซิปล็อก CHO CHO เป็นความแตกต่างที่ทำให้ CHO CHO เก็บรักษาความสดของผักผลไม้ได้นานกว่าถุงธรรมดาทั่วๆไป การค้นคว้าเพื่อหาสารเติมแต่งที่ปลอดภัยผสมกับพลาสติก PE คุณภาพดี ให้ได้ถุงที่มีขนาด ความหนา และสามารถถ่ายเทก๊าซออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในสัดส่วนที่พอดี เพื่อให้คุณภาพของบรรยากาศภายในถุงปรับเข้าสู่สภาพสมดุลอย่างรวดเร็ว ทำให้ผักและผลไม้ของคุณคงความสดไว้ได้นาน

ความสามารถที่พิเศษอีกประการหนึ่งของ CHO CHO คือช่วยชะลอการสุกของผลไม้ โดยนื้อพลาสติกของถุง CHO CHO จะสามารถช่วยดูดซับก๊าซเอทิลีนที่ออกมาจากผลไม้ เช่น มะม่วง กล้วย ที่กำลังเริ่มสุก ซึ่งการลดปริมาณเอทิลีน ทำให้การสุกของผลไม้ช้าลง

ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและแบคทีเรีย ทดสอบโดยสถาบันการทดสอบผลิตภัณฑ์สัมผัสอาหาร INTERTEK รับรองผลว่าสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรา ดังต่อไปนี้ Clostridium perfringens, Salmonella spp., Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Bacillus cereus, Yeast and Mold ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคทางเดินอาหาร

สนใจสินค้าหรือเป็นตัวแทนจำหน่าย

sales1-tict@tokyoinkthailand.com ,

sales2-tict@tokyoinkthailand.com ,

yo-sasaki@tokyoinkthailand.com

02 2586893 ext 115

SHOP NOW